Nieuws

Publicatiedatum:

De wijkagent

Misschien herinneren sommigen zich het beeld van de ‘champetter’, de persoon die iedereen kende en heel aanwezig was in de straat. Vandaag de dag is de rol van champetter niet meer toepasselijk en weinig zinvol. De politie wil echter blijven inzetten op een goeie relatie met de inwoners van hun politiezone, en doet dit door wijkagenten in te zetten.

Wat kan de wijkagent voor mijn wijk betekenen?

De wijkagent is er niet enkel om politiefuncties en woonstvaststellingen te doen, zijn taak bestaat er ook in om aanwezig te zijn in de wijk. Hij onderhoudt de band tussen de politie en de bewoners en is hiervoor zichtbaar aanwezig in het straatbeeld en neemt ook deel aan overlegmomenten in de wijk. De wijkagent waakt over jouw veiligheid door wat hem verdacht lijkt in jouw wijk verder te onderzoeken. Aarzel dan ook niet om jouw wijkagent aan te spreken als je zelf verdachte zaken opmerkt. Zo zal je jouw wijkagent vaak met de fiets of dienstwagen in de wijk kunnen spotten. Op die manier zal hij problemen die aanwezig zijn, kunnen doorgeven aan de bevoegde gemeentediensten. Door aanwezig te zijn zal hij ook veel meer op de hoogte zijn van wat er leeft in de wijk en zorgt hij voor een groter veiligheidsgevoel. Als er bepaalde zaken zijn die je wil melden, hoef je niet steeds contact op te nemen met het noodnummer maar kan je je wijkagent op de hoogte brengen.

De wijkagent staat onder meer ook in voor volgende taken:

  • Houdt toezicht tijdens manifestaties zoals kermissen;
  • Verzamelt alle nuttige inlichtingen over de bijzonderheden en problemen eigen aan een wijk;
  • Zoekt oplossingen en bemiddelt bij conflicten tussen buurtbewoners;
  • Houdt schooltoezicht • Volgt adreswijzigingen op binnen zijn/haar wijk
  • Treedt op als tussenpersoon voor het gemeentebestuur naar de buurt toe;
  • Houdt gemeentebesturen op de hoogte van gebeurtenissen en activiteiten in de wijken.

Wie is mijn wijkagent?

Om te weten wie je wijkagent is informeer je best bij je politiezone. Op de website van je politiezone kan je meestal een overzicht terugvinden van de wijkagenten die bevoegd zijn voor de wijken in jouw zone. Het kan handig zijn om het nummer van je wijkagent in jouw telefoon te bewaren zodat je het gemakkelijk kan terugvinden indien het nodig zou zijn.

Bronnen

Verkeersagressie

Verkeersagressie

Vertegenwoordigers, vrachtwagenchauffeurs, vuilnisophalers… allemaal beroepen waar werknemers vaak de baan op moeten en in sommige gevallen geconfronteerd worden met het agressief gedrag van andere weggebruikers. Maar ook de gewone chauffeur of fietser die occasioneel een ritje maakt loopt het risico hier vroeg of laat mee in aanraking te komen. 

Rookmelder batterij vervangen

Brandpreventie

Heel wat nieuwe technologieën maken het ons de laatste jaren een stuk makkelijker, zowel voor senioren als de beroepsbevolking. Denk maar aan de PC, tablet & smartphones waar we in een klik kunnen te weten komen wat er elders in de wereld aan het gebeuren is.

Zakkenrollers

Zakkenrollers

Een luchthaven, een shoppingcenter, of gewoon een drukke winkelstraat... Overal waar er veel mensen samenkomen loop je het risico dat er ook zakkenrollers aanwezig zijn. Wat een leuke uitstap zou moeten zijn, kan zo uitdraaien op een dag vol stress waarin je letterlijk en figuurlijk een pak “lichter” werd gemaakt.