Nieuws

Publicatiedatum:

De stille doder

Elk jaar worden er heel wat mensen slachtoffer van een CO-vergiftiging. Nu de winter voor de deur staat en de verwarmingsketels opnieuw worden opengedraaid stijgt de kans op een vergiftiging exponentieel.

Koolstofmonoxide is een giftig gas en is zeer gevaarlijk omdat het kleurloos, reukloos en niet- irriterend is. Het kan zich dus ongemerkt in een ruimte verspreiden en de aanwezigen in minder dan een uur doden, vandaar zijn bijnaam ‘de stille doder’. Koolstofmonoxide doet de mensen niet stikken, maar vergiftigt hen.

Zowel oud als jong kan getroffen worden door een CO-vergifting. Het is een probleem dat leeftijdsgrenzen overstijgt. Toch zijn er bepaalde categorieën mensen die meer gevaar lopen dan andere. In huizen die gebouwd zijn voor 1920 bijvoorbeeld komen meer CO-vergiftigingen voor. Deze huizen hadden oorspronkelijk geen badkamer waardoor er ook geen verluchting of ventilatie voorzien is in de ruimtes waar ze uiteindelijk hun badkamer gemaakt hebben. Ook plaatsen waar veel mensen per vierkante meter samenwonen zijn gevoeliger voor problemen met koolstofmonoxide en daar dient men dus extra alert te zijn.

Er zijn een aantal symptomen die kunnen wijzen op een CO-vergiftiging, zeker indien ze bij meerdere personen tegelijk voorkomen en weer verdwijnen als deze mensen de ruimte verlaten: hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, vermoeidheid, overgeven en flauwvallen. Slachtoffers kunnen ook zeer verward overkomen. Bij blootstelling aan een grote hoeveelheid CO kan zelfs een onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden.

Enkele preventieve tips:

 • Zorg voor een goede verluchting in huis.

 • Laat je schoorsteen goed controleren.

 • Laat je wagen niet draaien in een afgesloten garage.

 • Controleer je verwarmingstoestellen.

   

Wat te doen bij een CO-vergiftiging:

 • Het is belangrijk om onmiddellijk ramen en deuren te openen om de ruimte te verluchten.
 • Breng het slachtoffer indien het bewusteloos is direct naar een andere ruimte en leg het op de zij om te voorkomen dat het stikt in het eigen braaksel.

 • Schakel het bewuste verbrandingsapparaat uit.

 • Bel het noodnummer 112 en meld dat het om een geval van CO-vergiftiging gaat.

 • Laat het toestel controleren door een erkend installateur voor het weer in werking wordt gesteld.

Verkeersagressie

Verkeersagressie

Vertegenwoordigers, vrachtwagenchauffeurs, vuilnisophalers… allemaal beroepen waar werknemers vaak de baan op moeten en in sommige gevallen geconfronteerd worden met het agressief gedrag van andere weggebruikers. Maar ook de gewone chauffeur of fietser die occasioneel een ritje maakt loopt het risico hier vroeg of laat mee in aanraking te komen. 

Rookmelder batterij vervangen

Brandpreventie

Heel wat nieuwe technologieën maken het ons de laatste jaren een stuk makkelijker, zowel voor senioren als de beroepsbevolking. Denk maar aan de PC, tablet & smartphones waar we in een klik kunnen te weten komen wat er elders in de wereld aan het gebeuren is.

Zakkenrollers

Zakkenrollers

Een luchthaven, een shoppingcenter, of gewoon een drukke winkelstraat... Overal waar er veel mensen samenkomen loop je het risico dat er ook zakkenrollers aanwezig zijn. Wat een leuke uitstap zou moeten zijn, kan zo uitdraaien op een dag vol stress waarin je letterlijk en figuurlijk een pak “lichter” werd gemaakt.